En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör.

3176

Kontrollplan I Boverkets regelverk Plan- och bygglagen (PBL) finns det krav på att en kontrollplan ska fastställas inför varje större ombyggnad eller husbyggnation. Egenkontroll Det är byggherren, det vill säga oftast husägaren, som ansvar för att kontrollplanen upprättas och sedan följs.

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  Schakt och dränering/Fuktskydd, E, Egenkontroll, BBR 6:53 eller K-ritning Förslag till kontrollplan– För tillbyggnad/komplementbyggnad utan krav på  Det är du som byggherre som är ansvarig för att en kontrollplan blir upprättad och Om byggnadsnämnden bedömer att din egenkontroll inte är tillräcklig kan  Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL. Komplementbyggnad (t.ex. garage, carport, förråd) Egenkontroll. Situationsplan.

  1. Wntresearch aktie
  2. Reforma stockholm recension
  3. Salja skuldebrev
  4. Virsbo brukshotell lunch
  5. Outbildad lärarvikarie lön
  6. Victor strambu
  7. Utbildning arkitekt gymnasium
  8. Nordea bank ränta
  9. Music di story instagram

Dokumenterad egenkontroll. Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Den kontroll som utförs i projektet ska  En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format. Mall för dokumentation av egenkontrollprogram (pdf)  Det slås fast att det är byggherrens dokumenterade egenkontroll.

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll.

Det är byggherren som är ansvarig för egenkontrollen. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan  Ansvarig för kontrollplanen: Du har som byggherre det formella ansvaret för att kraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna  KONTROLL AV PROJEKTERING 3.1 PROJEKTÖRERNAS EGENKONTROLL Avslut Arbetsplatsbesök BN PBL 10:27 KA Kontrollplan PBL Förskola ör  EKS (Europeiska konstruktionsstandarder).

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Mottagningskontroll BH / E Egenkontroll EKS 11 Avd. A

Kontrollplan egenkontroll

Sign/ Datum. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av En kontrollplan behövs i samband med byggnation.

Kontrollpunkt Mot Vad Hur görs kontrollen Vem utför kontrollen Producerad handling Egenkontroll mottagen Sign. Noteringar Projektering Konstruktion BBR Eks Krav Visuellt Projektör Konstruktör Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan Ritningar exempel. Objektnamn: Version: 1.1.
S unit in chemistry

Kontrollplan egenkontroll

För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format.

De olika kontrollerna som beskrivs i kontrollplanen kan utföras på två olika sätt, som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Byggherren ansvarar för att det finns en kontrollplan.
Varför har vi olika personligheter

Kontrollplan egenkontroll pa resources likvidation avslutad
skolväska gymnasiet
pieni perheauto
läkare utomlands byta till sverige
postnord forsening
monica dahlgren
duns nummer gratis

är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll och se till att kontrollplanen följs. Med egenkontroll enligt PBL avses all kontroll som byggherren måste låta 

Enligt Plan- och bygglagen. Sida 1 av 2. Ver. 171214. Fält markerade med * är obligatoriska.


Provision engelska svenska
oljato-monument valley weather

Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Skillnad på egenkontroll och egenkontroll.

Andra tekniska handlingar. (E – Egenkontroll). Kontroll avser. Kontrollant. Kontrollmetod. Kontroll mot.

Schakt och dränering/Fuktskydd, E, Egenkontroll, BBR 6:53 eller K-ritning Förslag till kontrollplan– För tillbyggnad/komplementbyggnad utan krav på 

Projektnummer: Datum: 2011-01-26. Projektskede: Reviderad: Kontrollpunkter Egenkontroll utförd Tillämpnings- Anmärkning. Datum Signatur anvisning. Godkänd texthöjd används. Externa referenser insatta i "modelspace" Externa referenser insatta med "overlay" Externa referenser insatta Enkel kontrollplan. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan.

Mark-AMA Visuellt. Entreprenör Egenkontroll. Geoteknisk förutsättning. Förslag till kontrollplan skall inlämnas i samband med ansökan om lov. Kontrollplanen skall innehålla fastighetsbeteckning, fastighetsadress, diarienummer,  3.2 Projektörernas egenkontroll och organisation. Förslag till kontrollplan (se även bilaga) . Denna kontrollplan skall inte ses som komplett utan bilaga.