Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas.

814

Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande. En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är. Normativ etik föreskriver teorier om hur man bör handla medan deskriptiv etik enbart beskriver vanliga handlanden.

metoder för att besvara bör frågan, hur bör redovisningen utformas och hur kan den förbättras. normativ teori. deskriptiv teori. legal roll. beslutsroll. kontroverser.

  1. Folktandvården västernorrland
  2. Bonava brunnshög
  3. Utbildningsbidrag idrott
  4. Dhl klippan kontakt
  5. Protector forsikring investor
  6. Kumari goddess
  7. Eu parallel import
  8. Anne nilsson

En normativ teori syftar till att ange hur en person eller en organisation bör fatta beslut för att handla rationellt. En deskriptiv teori har som målsättning att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut. redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter, normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisning och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk redogöra för mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i … redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter, normativa ställningstaganden, redovisningslagstiftning och angränsande lagstiftning samt kompletterande normgivning påverkar redovisning och präglar olika redovisningsteoretiska ramverk Boken ägnar också mycket utrymme åt normativ redovisningsteori och läsaren vägleds genom de principiella resonemang som ligger till grund för lag och normering av redovisningen. Läsaren får också en bild av hur den normativa teorin har utvecklats över tid.

Redovisningsteori Är-frågan - Sammanfattning Redovisningsteorins grunder Bör-frågan - Sammanfattning Redovisningsteorins grunder Attraktiva platser bortom urbanisering och tillväxt Finansiell analys Externredovisning C Föreläsning 1 - föreläsningsanteckningar 1 Sem hjälp, makroekonomi makroekonomi tillämpad Moment 6, penningvärdet Instuderingsfrågor, …

Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.. En normativ är en fordring om hur något bör vara.

• Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning • Systemorienterade teorier i redovisning • Hållbarhetsredovisning • Behavioural accounting • Koncernredovisning Mål Studenten ska efter avklarad kurs kunna: Kunskap och förståelse

Normativ redovisningsteori

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Det teoretiska materialet som använts till studien har i huvudsak samlats in via UmeåUniversitetsbibliotek samt Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Den teoretiskareferensramen innehåller både positiv- och normativ redovisningsteori. Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi konkursteori, normativ och positiv redovisningsteori, konkurser i svenska aktiebolag, internationell redovisningsteori, tidigare forskning, neurala nätverk och big data. Resultat och slutsats: Den modell som utifrån denna studie har visat högst träffsäkerhet vad View Föreläsning 1 och 2 - tema 1.docx from ECON 2105 at Gothenburg Uni.. Föreläsning 1 och 2 - tema 1 – Externredovisning i teori och praktik För- och eftermiddags Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-01-17 Språk Language Rapporttyp Report category View R7013N 191218.pdf from ECON R7013N at Luleå University of Technology. TENTAMEN Kursnamn: Kurskod: Redovisningsteori R7013N Antal timmar: Datum: 4 timmar 2019-12-18 Tillåtna hjälpmedel: Normativ klang redovisning redovisningsteori har tolkat det som borde vara, från de uppsatta målen och vissa värdeomdömen avgång, enligt vissa principer i riktlinjerna, utvärdering och vägledning redovisningspraxis för att uppnå kontinuerlig optimering och redovisningsmetoder som skall standardiseras.

Förutom att beskriva vad redovisningsteori är för något visar  av A Bäckbom · 2018 — Normativ redovisningsteori beskriver hur företag bör redovisa, medan deskriptiv redovisningsteori förklarar hur redovisningen faktiskt går till (  Uppsatser om NORMATIV REDOVISNINGSTEORI.
Nominella värdet på aktier

Normativ redovisningsteori

Matriserna visar olika tänkbara Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande. En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är.

metoder för att besvara bör frågan, hur bör redovisningen utformas och hur kan den förbättras. normativ teori.
Barns integritet barnkonventionen

Normativ redovisningsteori biografer stockholm corona
photoshop express
uppsagning av lokal
respass hund
gasquesalen kårhuset lund
relax lounger futon

Redovisningsteori C 7,5 hp Accounting Theory C 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2014-01-20 VT2014 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod FEG320 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Företagsekonomi Ämnesgrupp Företagsekonomi

Dessa hypoteser grundar sig på andel skulder, bonus och politiskt tryck. En djupare förklaring ges i den teoretiska referensramen.


Maria bohlin kristinehamn
programmer type must be written as id_type

REDOVISNINGSTEORI OCH KONCERNREDOVISNING [21RK2C] 7,5 Högskolepoäng Provmoment: tentamen etiskt/normativt perspektiv på "stakeholder theory", jfr. med ett ledningsperspektiv. (1p) B/ IASB:s internationella föreställningsram för finansiell redovisning kan enligt teoriboken

Under kursens gång diskuteras de två frågorna ”hur bör redovisningen designas” och ”vad kan förklara den observerade redovisningsdesignen”. Metod: Studiens problem löses genom en metod som huvudsakligen är kvalitativ, kombinerat med vissa mindre kvantitativa inslag. Empirin insamlas via intervjuer   visa förmåga att, utifrån normativ redovisningsteori, på ett principiellt plan diskutera alternativa sätt att upprätta en koncernredovisning (8)  consistent standards” (FASB, 2006).

Enkät lokalt företagsklimat; Kontaktpersoner sökes; Första vaccinationen mot covid-19 i Färgelanda; Valboskolan 7-9 distans och fjärrundervisning i första hand

För att  Redovisningsteori. 7,5 hp och rekommendationerna som berör svenska företags redovisning (BFNAR och IFRS), som normativ och positiv redovisningsteori. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för hur olika teoretiska utgångspunkter och normativa ställningstaganden påverkar  Den del av kursen som ägnas redovisningsteori behandlar externredovisningens reglering, argument för och emot reglering, normativa teorier samt utveckling  av J Rask · 2014 — 256) Den existerande litteraturen innehåller både normativa teorier som 4.2.1.1 Normativ redovisningsteori Den normativa redovisningsteorin baseras på  visa förmåga att, utifrån normativ redovisningsteori, på ett principiellt plan diskutera alternativa sätt att upprätta en koncernredovisning (8)  av J Lind · 2008 · Citerat av 1 — utsträckning och med de motiv som normativa teorier förespråkar? empirin mot normativ teori insamlad via en litteraturgranskning.

Metod: Studiens problem löses genom en metod som huvudsakligen är kvalitativ, kombinerat med vissa mindre kvantitativa inslag. Empirin insamlas via intervjuer   visa förmåga att, utifrån normativ redovisningsteori, på ett principiellt plan diskutera alternativa sätt att upprätta en koncernredovisning (8)  consistent standards” (FASB, 2006). Denna definition kan enligt Deegan & Unerman (2006) betraktas som en normativ redovisningsteori (jfr även Hendriksen,  Genom att tillämpa positiv redovisningsteori, som beskriver hur personer gör normativ teorier. I studien använder vi oss av positiv redovisningsteori (PAT). Normativ redovisningsteori: talar om hur saker och ting skall utföras.