- Tillämpa och kommunicera teorier som gäller olika ojämlikhetsskapande strukturer och processer i samhället som rör klass, kön och etnicitet. - Med hjälp av kursens perspektiv självständigt kunna identifiera, formulera och analysera sociologiska problem som rör klass, kön och etnicitet.

121

av J Hägerström · Citerat av 1 — I denna rapport skriver Jeanette Hägerström, doktorand i sociologi, Lunds. Universitet normerna, som är av ”fel” kön, etnicitet och klass på ”fel” plats. Här ser vi 

En efter en rullar patrullernas bilar in och stannar utanför kontoret. Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass, etnicitet och funktionsförmågor. Sociologi ger dig kunskap om hur människors identitet hänger ihop med religion, etnicitet, genus och kön. Du får också insikt om hur etniska konflikter uppstår. Utbildningen i sociologi ger dig god förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor. Dessutom lär du dig att bedöma och värdera undersökningar om samhällsfenomen. Minnespromenad del 4: Konfliktperspektiv – klass och kön!

  1. Arbetsledare utan personalansvar
  2. Talang sverige 2021
  3. Transport linköping göteborg
  4. Nya vagmarken 2021
  5. Sweden id number
  6. Securitas årsstämma 2021
  7. Svenljunga lediga jobb
  8. Retur engelska
  9. Hur lång brukar en praktik vara

”Klass i Sverige” skriver Lena Sohl en rapport om arbetarkvinnornas förhållanden i dagens klassamhälle. Kontakt: lena.sohl@sh.se Birgitta Jordansson Jämställdhetspolitik, klass, kön och etnicitet Birgitta Jordansson är docent i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet och har länge forskat och skrivit om sambandet mellan klass Kön, klass och etnicitet i NO-klassrummet. Eva Nyström. Det blev extra uppenbart när jag tillsammans med lärarna skulle göra en enkät till eleverna med fokus på etnicitet, och vi insåg att vi inte kunde använda föräldrarnas yrken för att försöka utröna social bakgrund eftersom många av … 2016-08-02 Den första hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på sociologisk analys och teoribildning som rör klass, kön och etnicitet. Den andra skriftliga hemtentamen omfattar 7.5 hp och har fokus på teorins tillämpning vid studier av social ojämlikhet.

”Klass i Sverige” skriver Lena Sohl en rapport om arbetarkvinnornas förhållanden i dagens klassamhälle. Kontakt: lena.sohl@sh.se Birgitta Jordansson Jämställdhetspolitik, klass, kön och etnicitet Birgitta Jordansson är docent i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet och har länge forskat och skrivit om sambandet mellan klass

Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. som kön och etnicitet (Bradley 2013: 67-68). Men under senare tid, upplever jag det som att man mer och mer börjar prata om klassens betydelse.

STRUKTURELL RASISM Kan det finnas rasism utan att det finns rasister? GENUS-teori SORAN ISMAIL ETNICITET Patriarkat - Idén att skillnader mellan könen är socialt skapade och inte beroende av biologi - De föreställningar och förväntningar vi har på hur kvinnor och män bör vara

Sociologi klass kön och etnicitet

25 oktober, 2016 · av henke · i Att tänka sociologiskt , De sociologiska klassikerna , Didaktiskt tips , Etnicitet, rasism och diskriminering , Fattigdom och social ojämlikhet , Genus - det socialt skapade könet , Klass och stratifikation . Läs artikel → Att tänka sociologiskt, De sociologiska klassikerna, Didaktiskt tips, Etnicitet, rasism och diskriminering, Fattigdom och social ojämlikhet, Genus - det socialt skapade könet, Klass och stratifikation Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet (Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits, first cycle) Nivå G1N (grundnivå), 30 högskolepoäng Litteraturen är fastställd av sociologiska institutionens styrelse 2012-04-19 Delkurs 1 Norbert, Elias & Scotson John L (2011) Etablerade och outsiders. Flera forskningsprojekt vid sociologiska institutionen har en intersektionell ansats för att kunna förstå hur olika maktordningar – bland annat klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation – samverkar och formar identiteter, hierarkier och förtryck. Kön, klass och etnicitet Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen Rapport från forskarseminariet i Umeå 18–19 januari 2012 Kön, klass och etnicitet Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen Rapport från forskarseminarium i Umeå 18–19 januari 2012 I januari varje år möts sedan mer än tjugo år forskare och Titel: Talet om kön och ras/etnicitet inom samhällets insatser för unga - en diskursanalys av länsrättsdomar i LVU-ärenden. Författare: Eva Marberg . Nyckelord: Socialt arbete, kön, ras/etnicitet, diskursanalys.

Metod och analys I, 7.5  Sociologi (31-60). 30 hp sociala risker och ojämlikhet i relation till klass, kön och etnicitet. Ni analyserar resultatet utifrån sociologiska teorier och begrepp. visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och betydelsen av klass, kön och etnicitet. Delkursernas ordning kan  av A Wernersson · 2014 — Sociologi. Klassteorier. En kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk Två sociologiska klassiker; Karl.
Online sms messaging

Sociologi klass kön och etnicitet

3. Undervisning. Eftersom det  att analysera ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön/Sexualitet o Etnicitet/intersektionalitet.

Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor? Vad är manligt och kvinnligt "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt.
Gold dollar sign

Sociologi klass kön och etnicitet gula lampor i bilen
prime bygg & bemanning ab
vad är första maj
kivra agare
coc papier aprilia
det normala aldrandet
myasthenia gravis lakartidningen

samhället och dess förändring samt hur socialt samspel och identiteter skapas och förändras. Delkurs 4 Tematiska studier i sociologi, 9 högskolepoäng (Thematic Studies in Sociology, 9 credits) I denna delkurs behandlas olika problem på individ- och samhällsnivå med anknytning till etnicitet, klass, kön och sexualitet. Studieformer

Genomgående argumenteras i avhandlingen att etnicitet aspekter av identitet (t ex kön, klass, etnicitet, sexualitet, etc.) kopplas till Sociologisk kvinno-. av AS Zettergren · 2010 — Sociologi: Klass, kön och etnicitet.


Id online nj
bilbesiktning södertälje

Litteraturlista för SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet gällande från och med höstterminen 2012. Litteraturlistan är fastställd av 

Individ och identitet Nationalitet,  Är klass ett utdaterat begrepp, eller finns det än idag? Vad är skillnaden på assimilering och kulturell pluralism - finns det alternativ? Detta och mer är frågor som vi  En personlig fördjupningsuppgift som handlar om kön, klass och etnicitet samt hur dessa aspekter påverkar en individs position i samhället. Eleven resonerar förklara och använda begrepp och teorier inom sociologi, psykologi, kategoribegrepp som klass, kön, ålder, sexualitet, etnicitet och  Postdoktor i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi IBF består av teman såsom sociala strukturer (klass, kön, etnicitet och ålder, i huvudsak)  identitetskategorier som ålder, klass, funktionalitet, etnicitet, kön och är kvinna, utan också på hennes klass, ålder, etnicitet och så vidare. Vad är sociologi + 3 klassiska sociologer Begreppet social klass samt Bourdieus fält, habitus och Kursen gav kunskaper om sociologiska perspektiv på människors livsvillkor i moderna i analys av konkreta fall av ojämlikhet som rör klass, kön, etnicitet m.m..

visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och betydelsen av klass, kön och etnicitet. Delkursernas ordning kan 

Lunds Universitet LUB, 2010. 2010. Alla guider. Sociologi. Ämnesresurser. AS Zettergren.

Frågorna behöver ett fortsatt fokus och förtjänar att lyftas fram i många sammanhang och Sociologin mellan ras och etnicitet är ett stort och livfullt delområde inom sociologi där forskare och teoretiker fokuserar på hur sociala, politiska och ekonomiska relationer interagerar med ras och etnicitet i ett givet samhälle, region eller samhälle. Ämnen och metoder inom detta underfält är omfattande och fältets utveckling går tillbaka till början av 1900-talet. social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet samt kunna applicera dessa teorier på i samhället observerbara fenomen och samband för att analysera ojämlikhet med avseende på klass, kön och etnicitet A Beskriva och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av 2003 (Swedish) In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 10, no 2-3, p. 193-213 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Klass och Etnicitet Sociologi kap 5-6 Social kontroll Social kontroll är de processer som reglerar individers och gruppers beteende så att de handlar utefter gruppens normer, regler och värderingar.